Aktualności

Wygrana sprawa przeciwko mBank!

W dniu 15 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w składzie SSO Anna Winnicka-Kaliszewska w sprawie o sygn. akt I C 598/21 wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz klientów Kancelarii całą dochodzoną kwotę 181.565,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów procesu. W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że kwestionowane przez powodów postanowienia dwóch umów kredytu indeksowanego do CHF sąd uznał za niedozwolone. W związku z tym, że postanowienia te określały …

Wygrana sprawa przeciwko mBank! Read More »

Fundusze WI – ryzyko przedawnienia roszczeń.

W dniu 6 sierpnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat o nałożeniu kar na Alior Bank S.A. w związku z naruszeniem prawa przy pośrednictwie w obrocie funduszami WI. Można zakładać, że najpóźniej w tym dniu osoby, które zainwestowały w fundusze WI za pośrednictwem tego banku, powzięły informację o podmiocie zobowiązanym do naprawienia szkody. O samej szkodzie inwestorzy dowiedzieli się najpóźniej w momencie otwarcia likwidacji funduszy WI/pierwszych ogłoszeniach z informacjami o stanie …

Fundusze WI – ryzyko przedawnienia roszczeń. Read More »

Joint ESAs virtual high-level conference on financial education & financial literacy

W dniach 1 i 2 lutego 2022 r. odbyła się konferencja dotycząca edukacji finansowej organizowana przez unijne organy nadzoru: EBA (banki), ESMA (rynki kapitałowe) i EIOPA (ubezpieczenia). Tematem konferencji było zapewnienie odpowiedniej edukacji finansowej dla konsumentów korzystających z usług finansowych, a zainaugurowało ją wystąpienie Jej Wysokości Królowej Niderlandów Máximy. W trakcie konferencji głos zabierali ponadto pani Mairead McGuinness pełniąca funkcję Europejskiej Komisarz ds. stabilności finansowej, …

Joint ESAs virtual high-level conference on financial education & financial literacy Read More »

Ujawnianie i raportowanie transakcji zgodnie z wymogami MiFIR.

W dniu 15 grudnia 2021 r. mec. Aleksander Śmidowicz przeprowadził dla uczestników rynku kapitałowego zaproszonych przez Izbę Domów Maklerskich webinarium dotyczące obowiązków w zakresie ujawniania i raportowania transakcji nałożonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (MiFIR). W czasie pięciogodzinnego wykładu mec. Śmidowicz przedstawiał zasady, niuanse i kontrowersje związane z ujawnianiem i raportowaniem …

Ujawnianie i raportowanie transakcji zgodnie z wymogami MiFIR. Read More »

Joint ESAs Consumer Protection Day 2021

W dniach 7 i 8 października 2021 r. odbyła się coroczna konferencja dotycząca ochrony konsumentów organizowana przez unijne organy nadzoru: EBA (banki), ESMA (rynki kapitałowe) i EIOPA (ubezpieczenia). Tematem konferencji była ochrona konsumenta w cyfrowym świecie, a zainaugurowało ją wystąpienie pani Mairead McGuinness Europejskiej Komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych. Podczas konferencji można było zapoznać się z poglądami przedstawicieli konsumentów, krajowych i unijnych …

Joint ESAs Consumer Protection Day 2021 Read More »

W oczekiwaniu na uchwałę „frankową” Sądu Najwyższego planowaną na 2 września 2021 r.

W styczniu 2021 r. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego sformułowała pytania dotyczące spraw „frankowych”, na które odpowiedzieć miała Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie. Pytania dotyczyły m.in. kwestii możliwości domagania się przez bank wynagrodzenia za korzystanie przez kredytobiorcę z udostępnionego mu kapitału na podstawie umowy, która następnie okazała się nieważna. Podjęcie uchwały kilkukrotnie przekładano, a obecnie wyznaczona data to 2 września 2021 r., przy czym nie jest pewne, czy zostanie ona w tym …

W oczekiwaniu na uchwałę „frankową” Sądu Najwyższego planowaną na 2 września 2021 r. Read More »

Orzeczenia TSUE z 2021 r. mające znaczenie dla „frankowiczów”.

W 2021 r. TSUE wydał kilka orzeczeń, których treść może mieć znaczenie dla „frankowiczów”. Przede wszystkim Trybunał orzekł, że już samo obarczenie kredytobiorcy ryzykiem przez bank może być uznane za niedozwolone. Tym samym stosowanie do dokonania przeliczeń w ramach umów powiązanych z kursem waluty obcej nawet obiektywnych, niezależnych od banku kursów walut (np. ogłaszanych przez NBP) może nie mieć znaczenia dla ustalenia, że sam mechanizm przeliczeń był niedozwolony. Trybunał …

Orzeczenia TSUE z 2021 r. mające znaczenie dla „frankowiczów”. Read More »

Uchwała „frankowa” Sądu Najwyższego

7 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w sprawie pytań Rzecznika Finansowego dotyczących rozliczania umów „frankowych” w przypadku stwierdzenia ich nieważności (sygn. akt III CZP 6/21). Potwierdzone zostało obowiązywanie tzw. „teorii dwóch kondykcji”, tzn. że roszczenia banku i kredytobiorcy są niezależne i sąd powszechny orzekając w sprawie frankowej nie powinien z urzędu uwzględniać salda wzajemnych zobowiązań. Jednocześnie Sąd Najwyższy stwierdził, że bank …

Uchwała „frankowa” Sądu Najwyższego Read More »

Uchwała „frankowa” Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygn. akt C-19/20) w odpowiedzi na pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Gdańsku. Pytania dotyczyły kilku kwestii związanych ze sprawami „frankowym”, m.in. przedawnienia, wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz „naprawiania” umowy poprzez usunięcie fragmentu niedozwolonego postanowienia. TSUE orzeka o wykładni prawa Unii Europejskiej. Z tego względu nie jest zaskoczeniem, że Trybunał uchylił się od odpowiedzi na pytania, które nie dotyczą prawa …

Uchwała „frankowa” Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Read More »

Konferencja Compliance Izby Domów Maklerskich

Kancelaria Śmidowicz została patronem merytorycznym Konferencji Compliance Izby Domów Maklerskich „Bieżące problemy instytucji finansowych związane z nowymi regulacjami”, która odbędzie się online 19 maja 2021 r. Więcej o konferencji tutaj. Mec. Aleksander Śmidowicz wygłosi podczas konferencji wykład pt.: „Dobre obyczaje. Klauzula generalna wpływająca istotnie na ocenę postępowania instytucji finansowej”. Dobre obyczaje to pojęcie istniejące od dawna w systemie prawa i pozwalające na uwzględnianie przy jego …

Konferencja Compliance Izby Domów Maklerskich Read More »