Aktualności

Wykład w ramach webinarium

Mec. Aleksander Śmidowicz wygłosił wykład w ramach webinarium organizowanego przez Izbę Domów Maklerskich. Szkolenie dotyczyło ochrony klienta detalicznego jako konsumenta w świetle orzecznictwa m.in. w sprawach „frankowych”. Ochrona konsumenta, w tym klienta detalicznego korzystającego z usług maklerskich, sprowadza się w istocie do niwelowania dysproporcji pomiędzy silniejszym przedsiębiorcą a słabszym konsumentem. Ta dysproporcja przejawia się przede wszystkim w sile pozycji negocjacyjnej oraz wiedzy (dostępie do informacji). W celu wspomnianego zrównania pozycji …

Wykład w ramach webinarium Read More »

ESMA

ESMA zainicjowała konsultacje dotyczące Wytycznych w sprawie wybranych aspektów badania adekwatności zgodnie z dyrektywą MiFID II oraz wymogów dotyczących wykonywania zleceń bez tego badania (execution only). Konsultacje dają szansę na zgłoszenie uwag do projektu wytycznych dostępnego tutaj. Warto mieć na uwadze, że art. 16 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru …

ESMA Read More »

ESMA – aktualizacja

ESMA zaktualizowała Pytania i Odpowiedzi (Q&A) dotyczące ochrony inwestora wynikającej z dyrektywy MiFID II. Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące oceny kosztów produktów inwestycyjnych w ramach procesu zarządzania produktami (product governance). Zaktualizowane Q&A dostępne są tutaj.

Webinarium – rejestr akcjonariuszy

Mec. Aleksander Śmidowicz wygłosił wykład w ramach webinarium organizowanego przez Izbę Domów Maklerskich. Szkolenie dotyczyło rejestru akcjonariuszy. Do 30 września 2020 roku prawie każda spółka z siedzibą w Polsce, która wyemitowała akcje (akcyjna lub komandytowo-akcyjna) zobowiązana jest zawrzeć umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy lub umowę o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. Do prowadzenia rejestru akcjonariuszy uprawnione są m.in. domy maklerskie. Powyższe zastrzeżenie, że obowiązek zawarcia stosownej umowy …

Webinarium – rejestr akcjonariuszy Read More »