Wygrana sprawa przeciwko Bankowi Millennium!

W dniu 24 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu w składzie SSO Bogumiła Bilewicz w sprawie o sygn. akt I C 1241/20 wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartego przez klientów Kancelarii z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądził na rzecz klientów Kancelarii zwrot kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że kwestionowane przez powodów postanowienia umowy kredytu indeksowanego do CHF sąd uznał za abuzywne. Ich eliminacja z umowy prowadzi do uznania umowy za nieważną w całości z uwagi na to, że umowa pozbawiona tych postanowień nie może obowiązywać pomiędzy stronami, a powstałych luk nie da się w żaden sposób uzupełnić.

Sąd wydał wyrok w półtora roku od wniesienia pozwu, po przeprowadzeniu pięciu rozpraw. Wyrok nie jest prawomocny.