Ujawnianie i raportowanie transakcji zgodnie z wymogami MiFIR.

W dniu 15 grudnia 2021 r. mec. Aleksander Śmidowicz przeprowadził dla uczestników rynku kapitałowego zaproszonych przez Izbę Domów Maklerskich webinarium dotyczące obowiązków w zakresie ujawniania i raportowania transakcji nałożonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (MiFIR). W czasie pięciogodzinnego wykładu mec. Śmidowicz przedstawiał zasady, niuanse i kontrowersje związane z ujawnianiem i raportowaniem …

Ujawnianie i raportowanie transakcji zgodnie z wymogami MiFIR. Read More »