maj 2022

Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG!

W dniu 30 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w składzie SSO Małgorzata Małecka w sprawie o sygn. akt XII C 1093/20 wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy o kredy hipoteczny indeksowany do CHF zawartej przez klientkę Kancelarii z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) oraz zasądził na jej rzecz zwrot kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd stwierdził, że podziela w całości stanowisko przedstawione przez stronę powodową i uznał kwestionowane postanowienia umowy kredytu …

Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG! Read More »

Czy umowy kredytów złotowych oprocentowanych wg stawki WIBOR są ważne? Niekoniecznie.

Wzrastająca stawka WIBOR, a w ślad za nią wzrastająca wysokość rat kredytów złotowych wywołała dyskusję odnośnie zgodności z prawem umów kredytu, których oprocentowanie oparte jest właśnie o tę stawkę. Wydaje się, że ważność takich umów również można zakwestionować – podobnie jak umów frankowych. W przypadku kredytów złotowych nie ma co prawda mowy o ustalaniu przez banki tabel kursów walut obcych i tym samym mowy o jednostronnym i formalnie dowolnym określaniu przez banki zobowiązania …

Czy umowy kredytów złotowych oprocentowanych wg stawki WIBOR są ważne? Niekoniecznie. Read More »