Aktualności

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank!

W dniu 6 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. dotyczącej kredytu frankowego prowadzonej pod sygn. akt XXVIII C 3614/22. Postanowieniem z tego dnia sąd wstrzymał obowiązek spłacania dalszych rat kredytu przez klientów kancelarii do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Sąd wydał postanowienie w niecałe dwa miesiące od wniesienia pozwu. Klienci z tytułu umowy kredytu …

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Getin Noble Bank! Read More »

Ugody CHF a WIBOR.

Banki proponują frankowiczom ugody. Propozycje są różne. Od przeliczenia pozostałej do spłaty kwoty w CHF na PLN wg określonego kursu (zwykle niższego niż rynkowy) do przeliczenia całego kredytu od początku, tak jakby był to klasyczny kredyt złotowy. W każdym przypadku od momentu zawarcia ugody i stosownych przeliczeń kredyt podlega oprocentowaniu wg zmiennego oprocentowania opartego o stawkę WIBOR. Frankowicze rozważają zawieranie ugód z bankami z różnych powodów, przy czym istotne jest, aby w końcu …

Ugody CHF a WIBOR. Read More »

Wygrana sprawa przeciwko Bankowi Millennium!

W dniu 24 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu w składzie SSO Bogumiła Bilewicz w sprawie o sygn. akt I C 1241/20 wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartego przez klientów Kancelarii z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądził na rzecz klientów Kancelarii zwrot kosztów procesu. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że kwestionowane przez powodów postanowienia umowy kredytu indeksowanego do CHF sąd uznał za abuzywne. Ich eliminacja …

Wygrana sprawa przeciwko Bankowi Millennium! Read More »

Kurs CHF nigdy nie był stabilny. Zanim banki zaczęły oferować kredyty frankowe wzrósł o 188,34%!

W sporach z frankowiczami banki twierdzą, że klienci byli odpowiednio poinformowani o ryzyku wiążącym się z kredytem powiązanym z kursem CHF. Na dowód powyższego czasami przedkładają w sądach materiały informacyjne, które przedstawiały klientom. W żadnych z tych materiałów nie było jednak informacji o tym, że w ciągu 11 lat i 4 miesięcy – od kiedy ogłaszany był przez NBP średni kurs CHF, tj. od 4 stycznia 1993 r. do 17 maja 2004 r., kurs ten …

Kurs CHF nigdy nie był stabilny. Zanim banki zaczęły oferować kredyty frankowe wzrósł o 188,34%! Read More »

Wygrana sprawa przeciwko mBank!

W dniu 15 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w składzie SSO Anna Winnicka-Kaliszewska w sprawie o sygn. akt I C 598/21 wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz klientów Kancelarii całą dochodzoną kwotę 181.565,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów procesu. W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że kwestionowane przez powodów postanowienia dwóch umów kredytu indeksowanego do CHF sąd uznał za niedozwolone. W związku z tym, że postanowienia …

Wygrana sprawa przeciwko mBank! Read More »

Fundusze WI – ryzyko przedawnienia roszczeń.

W dniu 6 sierpnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat o nałożeniu kar na Alior Bank S.A. w związku z naruszeniem prawa przy pośrednictwie w obrocie funduszami WI. Można zakładać, że najpóźniej w tym dniu osoby, które zainwestowały w fundusze WI za pośrednictwem tego banku, powzięły informację o podmiocie zobowiązanym do naprawienia szkody. O samej szkodzie inwestorzy dowiedzieli się najpóźniej w momencie otwarcia likwidacji funduszy WI/pierwszych ogłoszeniach z informacjami …

Fundusze WI – ryzyko przedawnienia roszczeń. Read More »

Joint ESAs virtual high-level conference on financial education & financial literacy

W dniach 1 i 2 lutego 2022 r. odbyła się konferencja dotycząca edukacji finansowej organizowana przez unijne organy nadzoru: EBA (banki), ESMA (rynki kapitałowe) i EIOPA (ubezpieczenia). Tematem konferencji było zapewnienie odpowiedniej edukacji finansowej dla konsumentów korzystających z usług finansowych, a zainaugurowało ją wystąpienie Jej Wysokości Królowej Niderlandów Máximy. W trakcie konferencji głos zabierali ponadto pani Mairead McGuinness pełniąca funkcję Europejskiej Komisarz ds. stabilności …

Joint ESAs virtual high-level conference on financial education & financial literacy Read More »

Ujawnianie i raportowanie transakcji zgodnie z wymogami MiFIR.

W dniu 15 grudnia 2021 r. mec. Aleksander Śmidowicz przeprowadził dla uczestników rynku kapitałowego zaproszonych przez Izbę Domów Maklerskich webinarium dotyczące obowiązków w zakresie ujawniania i raportowania transakcji nałożonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (MiFIR). W czasie pięciogodzinnego wykładu mec. Śmidowicz przedstawiał zasady, niuanse i kontrowersje związane …

Ujawnianie i raportowanie transakcji zgodnie z wymogami MiFIR. Read More »

Joint ESAs Consumer Protection Day 2021

W dniach 7 i 8 października 2021 r. odbyła się coroczna konferencja dotycząca ochrony konsumentów organizowana przez unijne organy nadzoru: EBA (banki), ESMA (rynki kapitałowe) i EIOPA (ubezpieczenia). Tematem konferencji była ochrona konsumenta w cyfrowym świecie, a zainaugurowało ją wystąpienie pani Mairead McGuinness Europejskiej Komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych. Podczas konferencji można było zapoznać się z poglądami przedstawicieli konsumentów, krajowych …

Joint ESAs Consumer Protection Day 2021 Read More »

W oczekiwaniu na uchwałę „frankową” Sądu Najwyższego planowaną na 2 września 2021 r.

W styczniu 2021 r. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego sformułowała pytania dotyczące spraw „frankowych”, na które odpowiedzieć miała Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie. Pytania dotyczyły m.in. kwestii możliwości domagania się przez bank wynagrodzenia za korzystanie przez kredytobiorcę z udostępnionego mu kapitału na podstawie umowy, która następnie okazała się nieważna. Podjęcie uchwały kilkukrotnie przekładano, a obecnie wyznaczona data to 2 września 2021 r., przy czym nie jest pewne, czy zostanie …

W oczekiwaniu na uchwałę „frankową” Sądu Najwyższego planowaną na 2 września 2021 r. Read More »