ESMA

ESMA zainicjowała konsultacje dotyczące Wytycznych w sprawie wybranych aspektów badania adekwatności zgodnie z dyrektywą MiFID II oraz wymogów dotyczących wykonywania zleceń bez tego badania (execution only). Konsultacje dają szansę na zgłoszenie uwag do projektu wytycznych dostępnego tutaj. Warto mieć na uwadze, że art. 16 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru …

ESMA Read More »