Joint ESAs virtual high-level conference on financial education & financial literacy

W dniach 1 i 2 lutego 2022 r. odbyła się konferencja dotycząca edukacji finansowej organizowana przez unijne organy nadzoru: EBA (banki), ESMA (rynki kapitałowe) i EIOPA (ubezpieczenia). Tematem konferencji było zapewnienie odpowiedniej edukacji finansowej dla konsumentów korzystających z usług finansowych, a zainaugurowało ją wystąpienie Jej Wysokości Królowej Niderlandów Máximy. W trakcie konferencji głos zabierali ponadto pani Mairead McGuinness pełniąca funkcję Europejskiej Komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych, szefowa ESMA pani Verena Ross, szefowa EIOPA pani Petra Hielkema oraz szef EBA pan Jose Manuel Campa, a także wielu znakomitych przedstawicieli świata nauki, biznesu, administracji europejskiej i państw członkowskich oraz organizacji pozarządowych, w tym nasza rodaczka pani Aleksandra Mączyńska pełniąca funkcję Dyrektor Wykonawczej stowarzyszenia Better Finance.

Podczas konferencji poruszono liczne wątki dotyczące samej edukacji, finansów, w tym narażenia na szok finansowy związany m.in. ze wzrostem cen energii, cyberbezpieczeństwa i systemu emerytalnego. Dominowało poczucie obowiązku w zakresie zapewnienia odpowiedniej edukacji dla obywateli Unii Europejskiej, tak aby mogli oni podejmować właściwe decyzje finansowe, oraz aby mogli uchronić się przed zagrożeniami wynikającymi m.in. z cyfryzacji i przestępstw internetowych (ciekawe wystąpienie pana Edvardasa Šileris z Europolu). Warto zauważyć, że podczas konferencji padło wyraźne stwierdzenie, iż zapewnienie odpowiedniej edukacji finansowej (przez wszystkie szczeble systemu szkolnictwa, a także poza nim) nie może prowadzić do osłabienia ochrony przysługującej konsumentom, w szczególności z tego powodu, że będą posiadać lepsze rozeznanie w sprawach finansowych. Edukacja finansowa ma dopełniać ochronę należną konsumentom, aby mogli oni rozumieć informacje przekazywane im przez pośredników finansowych oraz byli w stanie zadawać im właściwe pytania. Dyskutowano nad możliwościami i sposobami wprowadzenia ogólnoeuropejskich, czy też wspólnych rozwiązań dotyczących edukacji finansowej, wskazując na liderów (Portugalia, Finlandia).

W konferencji wzięło udział kilkuset uczestników z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym mec. Aleksander Śmidowicz.