Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A.!

W dniu 8 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. dotyczącej kredytu frankowego prowadzonej pod sygn. akt XVIII C 2968/22. Postanowieniem z tego dnia sąd wstrzymał obowiązek spłacania dalszych rat kredytu przez klientów kancelarii do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Sąd wydał postanowienie w nieco ponad miesiąc od wniesienia pozwu.

Powyższe postanowienie zdaje się potwierdzać zmianę dotychczasowej linii orzeczniczej Sądu Okręgowego w Poznaniu, który wcześniej konsekwentnie odmawiał zabezpieczenia w sprawach frankowych polegającego na zawieszeniu obowiązku spłaty kolejnych rat. Z tego względu dylemat odnośnie składania pozwu do sądu w Warszawie, gdzie zabezpieczenia były udzielane, ale z uwagi na obłożenie sprawami „wydziału frankowego” postępowania mogą trwać bardzo długo, bądź też składania pozwu w Poznaniu wydaje się rozstrzygnięty na korzyść Poznania, gdzie liczba spraw przypadających na jednego sędziego (do kilkuset) jest niższa niż w Warszawie (do kilku tysięcy).

Niezależnie od wyboru sądu warunkiem złożenia z powodzeniem wniosku o zabezpieczenie jest nadwyżka łącznych wpłat dokonanych przez kredytobiorcę w stosunku do uzyskanego kredytu. W przypadku, gdy taka sytuacja powstanie w trakcie procesu także możliwe jest złożenie wniosku o zabezpieczenie. W przypadku składania wniosku w treści pozwu wniosek o zabezpieczenie nie podlega dodatkowej opłacie sądowej. Opłata taka jest natomiast wymagana w przypadku składania wniosku w trakcie procesu i wynosi 100 zł.

Postanowienie nie jest prawomocne.