Wygrana sprawa przeciwko mBank!

W dniu 15 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w składzie SSO Anna Winnicka-Kaliszewska w sprawie o sygn. akt I C 598/21 wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz klientów Kancelarii całą dochodzoną kwotę 181.565,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów procesu.

W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że kwestionowane przez powodów postanowienia dwóch umów kredytu indeksowanego do CHF sąd uznał za niedozwolone. W związku z tym, że postanowienia te określały główne świadczenia stron umów, ich eliminacja prowadzi do uznania umów za nieważne w całości. W konsekwencji świadczenia spełnione przez powodów na podstawie nieważnych umów podlegają zwrotowi i sąd zasądził na rzecz powodów dochodzoną pozwem kwotę. Kredyty zostały wcześniej spłacone przez powodów w całości.

Sąd wydał wyrok w niecały rok od wniesienia pozwu, po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy. Wyrok nie jest prawomocny. Powodów reprezentował radca prawny Aleksander Śmidowicz.