Nieważność umowy kredytu BPH S.A.!

W dniu 26 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w składzie SSO Krzysztof Baranowski w sprawie o sygn. akt XII C 1536/20 wydał wyrok, w którym ustalił nieistnienie stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy kredytu indeksowanego kursem CHF zawartej przez klientów Kancelarii z GE Money Bank S.A. (poprzednikiem prawnym BPH S.A.) oraz zasądził na ich rzecz zwrot kosztów procesu. Umowy kredytu indeksowanego kursem CHF, które zawierał GE Money Bank, są umowami, …

Nieważność umowy kredytu BPH S.A.! Read More »