ESMA – aktualizacja

ESMA zaktualizowała Pytania i Odpowiedzi (Q&A) dotyczące ochrony inwestora wynikającej z dyrektywy MiFID II. Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące oceny kosztów produktów inwestycyjnych w ramach procesu zarządzania produktami (product governance). Zaktualizowane Q&A dostępne są tutaj.