luty 2023

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A.!

W dniu 8 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. dotyczącej kredytu frankowego prowadzonej pod sygn. akt XVIII C 2968/22. Postanowieniem z tego dnia sąd wstrzymał obowiązek spłacania dalszych rat kredytu przez klientów kancelarii do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. Sąd wydał postanowienie w nieco ponad miesiąc od wniesienia pozwu. Powyższe postanowienie zdaje się potwierdzać …

Zabezpieczenie w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A.! Read More »

Nowe wydanie „Prawa rynku kapitałowego. Komentarz” serii „Duże Komentarze Becka” wydawnictwa C.H.BECK

W sprzedaży pojawiło się 4. wydanie „Prawa Rynku Kapitałowego. Komentarz.” serii „Duże Komentarze Becka” wydawnictwa C.H.BECK pod redakcją prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego i dr hab. Pawła Wajdy, prof. UW. Komentarz obejmuje ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawę o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Rozporządzenie (UE) Nr 596/2014 w sprawie …

Nowe wydanie „Prawa rynku kapitałowego. Komentarz” serii „Duże Komentarze Becka” wydawnictwa C.H.BECK Read More »