Konferencja Compliance Izby Domów Maklerskich

Kancelaria Śmidowicz została patronem merytorycznym Konferencji Compliance Izby Domów Maklerskich „Bieżące problemy instytucji finansowych związane z nowymi regulacjami”, która odbędzie się online 19 maja 2021 r. Więcej o konferencji tutaj.

Mec. Aleksander Śmidowicz wygłosi podczas konferencji wykład pt.: „Dobre obyczaje. Klauzula generalna wpływająca istotnie na ocenę postępowania instytucji finansowej”.

Dobre obyczaje to pojęcie istniejące od dawna w systemie prawa i pozwalające na uwzględnianie przy jego stosowaniu norm pozaprawnych, takich jak normy moralne. W wielu przypadkach odpowiedzialność przedsiębiorcy zależy od tego, czy jego postępowanie było zgodne z dobrymi obyczajami, czy też nie. Dzieje się tak w odniesieniu do nieuczciwych praktyk rynkowych, niedozwolonych postanowień umownych, czynów nieuczciwej konkurencji, czy praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.