Wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG!

W dniu 30 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w składzie SSO Małgorzata Małecka w sprawie o sygn. akt XII C 1093/20 wydał wyrok, w którym ustalił nieważność umowy o kredy hipoteczny indeksowany do CHF zawartej przez klientkę Kancelarii z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) oraz zasądził na jej rzecz zwrot kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd stwierdził, że podziela w całości stanowisko przedstawione przez stronę powodową i uznał kwestionowane postanowienia umowy kredytu za abuzywne. W konsekwencji eliminacji z umowy niedozwolonych postanowień, należało stwierdzić nieważność umowy kredytu w całości, albowiem została ona pozbawiona postanowień określających jej istotę, a ponadto stała się niemożliwa do wykonania. Jednocześnie nie było możliwości uzupełniania w żaden sposób luk powstałych w umowie.

Wyrok nie jest prawomocny. Powódkę reprezentował radca prawny Aleksander Śmidowicz.